Empty
עושים שלום בבית
אם יש משהו שהבנו בימים אלו מעל לכל ספק הוא שגם אם אנחנו לא מסכימים, כאן הבית של כולנו, ועתידנו תלוי באחדותנו. לפניכם רשימת מילים מחזקות ומחברות שמטרתן להדהד אחדות ולצמצם את הסדקים שנפערו בינינו. סמנו עד 10 מילים שאתם מתחברים אליהן במיוחד ועזרו לנו להרכיב את אמנת האחדות של החברה הישראלית
הסדרי נגישות
ניתן להצביע רק פעם אחת. תודה רבה על השתתפותכם!