Empty
רגע לפני שהולכים לקלפי בפעם הרביעית סמנו את כל מה שהספקתם לעשות מאז שנכנסנו לסבב אינסופי של בחירות
ניתן להצביע רק פעם אחת. תודה רבה על השתתפותכם!