Empty
מה היה האירוע שהשפיע יותר מכל על הפוליטיקה בישראל?
ההצבעה הסתיימה. התוצאות יפורסמו בערב יום העצמאות ב-mako ובמשדר חגיגי בערוץ הכנסת. תודה שהשפעתם!
ניתן להצביע רק פעם אחת. תודה רבה על השתתפותכם!